Student Profiles

Student Profiles


Nadine Baldasare

Class of 2020

Tia Bangura

Class of 2020

Natalie Burrows

Class of 2021

Carolina Ide Carvallo

Class of 2020

Demi (Tin Yiu) Chan

Class of 2021

Monica Chen

Class of 2020

Nicole (Jiawei) Chen

Class of 2020

Sabrina (Ming Jia) Chen

Class of 2021

Christine (Yu-Hsuan) Chuang

Class of 2021

Sophie (Suh Young) Chung

Class of 2020

Cornelia Clay

Class of 2021

Ty Tyler Cooperman

Class of 2020

Atiya Dorsey

Class of 2020

Lulu (KaiLuk) Fong

Class of 2021

Ulrike Figueroa Vilchis

Class of 2020

John Gattis

Class of 2021

Liliana Guerrero Delgado

Class of 2021

Celina (Xiangyuan) Hang

Class of 2021

Allison Remy Hall

Class of 2020

Gaosong V. Heu

Class of 2020

Qianhe Ji

Class of 2021

Sarah Lamade

Class of 2020

Sarah Leary

Class of 2020

Jessica (Ziqing) Liu

Class of 2020

Vera (Jiawen) Long

Class of 2021

Carolina Luna

Class of 2020

Echo (Aining) Ma

Class of 2020

Richard Mayer

Class of 2021

Natalie (Ziruo) Niu

Class of 2020

Ian Prince

Class of 2020

Magdalena Polak

Class of 2021

Ariel (Yuxin) Ariel

Class of 2021

Michelle (Xin) Liu

Class of 2021

Yaqi Liu

Class of 2021

Guadalupe Lobeto

Class of 2021

Jialiang (David) Luo

Class of 2021

Isabella Rivera Ruiz

Class of 2021

Morgan Sapp

Class of 2020

Lia Alexandra de Souza Sanchez

Class of 2021

Jessica Salomon

Class of 2021

Ayano Sato

Class of 2021

Marie Szalkiewicz

Class of 2020

Mari Takeda

Class of 2020

Amber (Xiaowen) Tang

Class of 2021

Taffe (Tang) Tang

Class of 2020

Jingzhi Wang

Class of 2020

Tingjun Wang

Class of 2020

Fei Wang

Class of 2021

Cornelia (Tiantian) Wang

Class of 2021

Melissa Weisberg

Class of 2020

Camille Weisgant

Class of 2020

Tianze Xie

Class of 2021

Yuchen Xie

Class of 2020

Monika (Chengpei) Xu

Class of 2021

Sadie (Sara) Yanckello

Class of 2020

Phoebe (Yiu) Yin

Class of 2020

Yuhe Ren

Class of 2020

Alina (Yijia) Yang

Class of 2021

Lavinia (Yufei) Zhao

Class of 2021

Megan Zhang

Class of 2020

Tianyi Zhu

Class of 2021

Back to skip to quick links